About us

Sephira Shop “เซฟิร่า”

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานแฮนเมด หรือทำเป็นอาชีพเสริม สามารถหาซื้ออุปกรณ์และวัตถุดิบ สำหรับทำผลิตภัณฑ์ใช้เองที่บ้าน

 

วัตถุดิบทุกชนิดของเรา ได้รับการทดสอบ จาก Sephira Studio ก่อนนำมาจำหน่ายแล้วว่า สามารถคงตัวได้ดีในผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ตามรายละเอียดที่แจ้งในรายการผลิตภัณฑ์ จากแหล่งวัตถุดิบชั้นดี ที่เราเลือกสรรมา

 

เสมือนเราทำให้คนในครอบครัว ได้ใช้ของที่มีคุณภาพ สามารถเลือกซื้อได้อย่างสบายใจ ….